Panaszt nyújtottak be a tanfelügyelőségi határozat ellen