KÜKÜLLŐDOMBÓ – Ahol a becsületszó kötelez (I. rész)

A 2017 november 12-én jelentkező Falu világa műsorban a Maros megyei Küküllődombót mutatjuk be. A település a Kis-Küküllő völgyében fekszik, 330 méteres tengerszint feletti magasságban, Dicsőszentmárton központjától 5 km-re délnyugatra. Közigazgatásilag Ádámos községhez tartozik. Néveredetét tekintve a “dombó” kifejezés nagy valószínűséggel a szláv “dobovó” szóból származik, jelentése: tölgyes. A település helye eredetileg a nyugatabbra eső Királyfalva felőli völgyben, a Nyergesek és a Hangás elnevezésű domboktól körülvett völgyben volt. A hagyomány azt tartja, hogy a második tatár betörés alkalmával, az 1600-as években, a falu elpusztult, és a jelenlegi, településre alkalmasabb völgyben épült újra. Azt a völgyet, ahol eredetileg a falu volt, ma is “Kisdombó”-nak nevezik. A falu lakóssága jobbágy nép volt, felszabadulásuk idején öt földesúrnak szolgáltak, kiknek kisebb birtokaik voltak Dombón, de egyikük sem lakott ott. A falu és az egyházközség megalakulásáról nem maradt fenn írott emlék. 1278-ban jelentkezik először az okiratokban Dumbo pataka néven. 1347-ben Dombow, 1348-ban és 1465-ben Dombo formában szerepel. 1332-ben plébániatemploma van. A falu népe 1568 után az unitárius reformáció híve lett, lakóinak nagy többsége ma is unitárius. Templomáról Ütő Lajos lelkész feljegyzéseiben a következő adatok találhatók: “… a régi templom pádimentuma cserefa talpára jegyzett esztendő 1696”. Az 1747. November 29-én tartott püspöki vizitáció a dombói templomról ezeket jegyezte fel: “A templomnak egy része bolthajtásos, más része mennyezetes, pádimentuma deszka, prédikáló szék kő s veluma is van, fedele sendelyes. Kőtorony van és abban két harang.” A jelenlegi templom 1867-ben épült. Egy vendégszerető, szorgalmas nép lakja ma is Küküllődombót. S bár sok minden megváltozott vagy megfakult az évtizedek, évszázadok során, próbálják megőrizni és átmenteni a még megmaradt értékeket az utókornak.

A november 12-i műsorban Szabó Zsuzsanna unitárius gondnok, Finta József a tájház tulajdonosa, Mátyás Sándor a dalárda tagja, Mátyás Irén (97) és Miklós György borász vallomásai alapján kapunk képet a hajdani és a jelenlegi faluról. Összeállításunk első részét sugározzuk.

A FALU MŰSOR visszahallgatható! A műsor elérhető a youtube.com videomegosztón is!

  • Kulcsszavak
  • Nincsenek kulcszsavak.

Hagyj üzenetet
A * jelölt mezők kitöltése kötelező*

Adatforgalom / Forgalmi jelentés

Most adásban

Live Video

Partnereink